Разбор PRO: Jiang_Weijie-Tang_Weixing | Школа Мастеров Го

Разбор PRO: Jiang_Weijie-Tang_Weixing


Разбор партии профессионалов. Jiang_Weijie 9p против Tang_Weixing 9p. Комментарии — Никита Барыкин, 5 дан.